O VÝUCE

Naše škola se specializuje výhradně na angličtinu. Díky tomu je vybavena velkým množstvím doplňkových materiálů, které jsou k dispozici našim učitelům a studentům. Zvýšenou pozornost můžeme proto věnovat i výběru učitelů do našeho týmu.

Systém výuky

Pořádáme kurzy angličtiny, které jsou zaměřené na rozvoj všech jazykových schopností – mluvení, poslechu, čtení i psaní. Jazyk je komplexní nástroj, v němž žádná z uvedených dovedností nefunguje izolovaně od ostatních, a proto věříme, že cílem k úspěchu je vyvážený rozvoj všech těchto aspektů. V našich hodinách nechceme pasivní posluchače, ale aktivní spoluhráče. Usilujeme o maximální aktivitu každého jednotlivého studenta ve skupině. Vše směřuje ke komunikaci a používání jazyka v simulované praxi, a to nejen v rovině učitel-student, ale i mezi studenty navzájem. Na základě nejrůznějších komunikativních aktivit a zadání si studenti musí vyměňovat informace v cílovém jazyce, a tak dochází k upevnění a zautomatizování zvládnutých jazykových konstrukcí a studenti se zároveň zbavují strachu z komunikace. Studenty vedeme k aktivnímu používání jazyka už od základní úrovně. Výuka probíhá převážně v angličtině na základě učebnic renomovaných anglických nakladatelství. V ceně kurzu poskytneme studentům řadu doplňkových materiálů.

My se snažíme o maximum. To ostatní, ale přece jen zůstane na vás….

 

Co čekáme od našich studentů?

Úspěch se nemůže dostavit, pokud se nebudete snažit i vy. Od studenta očekáváme pravidelnou účast na hodinách, spolupráci v hodinách, zapojování se do komunikativních aktivit a domácí přípravu. Vaše pokroky nám pomáhají ověřit pravidelné testy.

 

Úspěchy

Věříme, že náš přístup k výuce je správný, což dokazují nejen kladné reference, ale i vysoká úspěšnost našich studentů při skládání cambridgeských zkoušek.


<< zpět