Kurzy angličtiny

  • OBECNÁ ANGLIČTINA

Kurzy obecné angličtiny jsou založeny na učebnicích renomovaných britských nakladatelství (English File, Headway aj.). Usilujeme o rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení i psaní), používání angličtiny v každodenních situacích, rozšiřování slovní zásoby. Učitel vede studenty ke komunikaci na všech úrovních pokročilosti úměrně k dosaženým znalostem tak, aby si studenti už od nejnižších úrovní dokázali poradit v situaci, kdy musí komunikovat v cizím jazyce, zbavili se ostychu z mluvení a pracovali na zlepšování plynulosti svého projevu v angličtině.

Kurzy jsou rozděleny do úrovní beginner (začátečník), elementary (falešný začátečník, A1), pre-intermediate (mírně pokročilý, A2), intermediate (středně pokročilý, B1), upper-intermediate (vyšší pokročilost, B2). Ve vyšších úrovních (B2, C1) se obecná angličtina spojuje s přípravou na složení cambridgeských zkoušek.

V rámci kurzu obecné angličtiny s frekvencí 1x90 minut týdně je možno zvládnout polovinu učebnice. Proto jsou kurzy v každé z uvedených úrovní rozděleny na část A (1. polovina učebnice) a část B (2. polovina učebnice). V rámci možností zajišťujeme návaznost a možnost dokončení učebnice v následujícím školním roce.

 

Kurzy obecné angličtiny se standardním počtem účastníků (8-10)

 

  • KURZY OBECNÉ ANGLIČTINY PRO 8 - 10 STUDENTŮ

 

  • KONVERZAČNÍ KURZY

UPPER-INT
CONVERSATION

 

ÚT 16:30 – 18:00

JULIAN GOODWIN

  • KURZY PRO DĚTI

 

  • PŘÍPRAVA NA MATURITU

 

  • PŘÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

 

  • BUSINESS ENGLISH

 

  • SKYPE/INTERNET

 

  • FIREMNÍ KURZY

<< zpět